Terug naar Startpagina
               Site info    Zoeken    FR      
Infotheek: Thema | Links | Nuttige adressen | FAQ
 
Thema's:


Voor informatie over:
 • Vlaamse zorgverzekering
 • Diabetespas
 • Globaal medisch dossier
 • MAF
gelieve de site van uw mutualiteit te raadplegen:
AIDS - 1 december is wereldAIDSdag

  Wat is het onderscheid tussen AIDS, HIV en seropositief?

  AIDS (Acquired Immune Defiency Syndrome) is een ziekte veroorzaakt door besmetting met het Human Immunodeficiency Virus (HIV). Dit virus vernietigt een belangrijk type witte bloedcellen: de T4 helper lymfocyten.

  Hierdoor vermindert de natuurlijke weerstand van de patiŽnt. Hij wordt overgevoelig aan bacteriŽn en microben. Vaak voorkomende klachten zijn: gezwollen klieren, gewichtsverlies, koorts, koude, hoofdpijnen, overvloedig (nacht)zweten, aanhoudende moeheid, aanhoudend hoesten, kortademigheid, mond- en huidwondjes, gezwollen tandvlees, chronische diarree, spraakstoornissen, geheugenverlies, longontstekingen en keelinfecties veroorzaakt door schimmels.

  De antivirale therapie remt de ontwikkeling van het virus af, maar verdrijft het virus niet uit het lichaam. Een patiŽnt wordt seropositief genoemd als hij besmet is met HIV, maar de ziektesymptomen van AIDS nog niet vertoont. Hoewel de ziekte soms pas vele jaren na de besmetting uitbreekt, kan de patiŽnt anderen besmetten via seksuele betrekking of door bloedcontact


Borstkanker preventie


Glaucoom

  Gratis pijnloze oogdruktest voor iedereen vanaf de leeftijd van 40 jaar

  Veertiendaagse van Glaucoom: tussen 2 en 13 februari 2004

  Waar?
  - vzw Werken Glorieux Campus Delghust, kelderverdieping 00, Oscar Delghuststraat, Ronse. Tel 055/23.48.17
  - Dokter Olemans, O.Ponettestraat 24, Renaix. Tel. 055/21.51.51

  Organisatie
  Dit initiatief gaat uit van de Werkgroep Gezondheidszorgen van de Adviesraad voor Welzijn van Ronse


  Glaucoom. Een geniepige ziekte die U blind kan maken.

  Er bestaan verschillende vormen van glaucoom: de meest voorkomende zijn het chronische open hoek glaucoom en het acuut gesloten hoek glaucoom. Beide aandoeningen zijn vaak voor een deel erfelijk bepaald en komen vooral voor vanaf 40 jaar. Het chronisch open hoek glaucoom is de meest verspreide vorm in de Westerse landen. Deze evolueert op een verraderlijke, sluipende manier. Daar deze vorm van glaucoom pijnloos is, gebeurt het dat de patiŽnt gedurende lange tijd niets merkt. Door de toenemende beschadiging van de oogzenuwvezels "verdwijnen" kleine delen van het gezichtsveld. Eerst merkt de patiŽnt hier niets van omdat deze "tekorten" gecompenseerd worden door de hersenen. Wanneer de patiŽnt zich bewust wordt van zijn visueel probleem, is de schade reeds groot en onomkeerbaar.

  Gesloten hoek glaucoom: Een acuut verhoogde oogdruk die zeer snel tot blindheid kan leiden. Een aandoening die kan voorkomen worden dankzij een eenvoudig oogonderzoek.

  Open hoek glaucoom: Een ziekte die geniepig onherstelbare schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Een ziekte die vroegtijdig kan worden opgespoord door middel van een eenvoudig oogonderzoek.

  Het gesloten hoek glaucoom doet zich meestal voor in de vorm van acute, hevige aanval: intense pijn rond het oog, dat rood ziet en geen licht kan verdragen. De aanval gaat vaak gepaard met misselijkheid en is te wijten aan een totale blokkering van de afvoer van het kamervocht, wat een belangrijke verhoging van de oogdruk veroorzaakt. Als de aanval niet onmiddellijk wordt behandeld, kan dit door het snel afsterven van de oogzenuw op zeer korte tijd tot blindheid leiden. Naast de acute aanval bestaat ook een minder opvallende, sub-acute vorm, die zich manifesteert door meer of minder kortstondige aanvallen van regenboogzicht (regenboog rond wit licht), visuele mist en pijn rond de oogkast. Deze acute vorm van glaucoom tast enkel personen aan met een bijzondere anatomie van het oog. Dit is zeer gemakkelijk waar te nemen door middel van een onderzoek met een streeplamp. Een eenvoudige laserbehandeling kan bij deze personen een acute aanval voorkomen, door een nieuwe afvoerweg voor het kamervocht te maken.

  Glaucoom is een ziekte die de oogzenuw aantast en over het algemeen te wijten is aan een te hoge inwendige oogdruk. In de voorkamer van het oog circuleert een vloeistof (kamervocht). Indien het evenwicht tussen de aanmaak van dit kamervocht en zijn afvoer wordt verstoord, ontstaat er een verhoogde oogdruk. Zonder behandeling wordt hierdoor de circulatie ter hoogte van de oogzenuw belemmerd, wat tot een onvermijdelijke en onomkeerbare beschadiging van de oogzenuwvezels leidt.


  Hoe glaucoom opsporen?

  De oogarts zal met behulp van een spleetlamp nagaan of de anatomie van het oog de patiŽnt vatbaar maakt voor een acute glaucoomaanval. Hij zal de oogdruk meten met behulp van (pneumo)tonometer.

  De opsporing van glaucoom is tegenwoordig zeer gemakkelijk. Toch worden 30% van de glaucoomgevallen nog altijd niet tijdig opgespoord. Vanaf de leeftijd van 40 jaar (vooral indien er in de familie reeds glaucoomgevallen bekend zijn) is een jaarlijks bezoek aan de oogarts aangewezen.

  Indien de inwendige oogdruk te hoog is, zal de oogarts het gezichtsveld onderzoeken met behulp van een perimeter (al dan niet geautomatiseerd) om eventuele "vlekken" in het gezichtsveld op te sporen; met de oogspiegel zal hij vervolgens nagaan in welke mate de oogzenuw reeds beschadigd is.Indien glaucoom tijdig wordt opgespoord, kan het meestal gemakkelijk behandeld worden.

  Omdat ogen kostbaar zijn...
  Geef GLAUCOOM geen kans!

  Hoe glaucoom behandelen?

  De verhoogde oogdruk kan behandeld worden met oogdruppels of tabletten. Deze medische behandeling moet levenslang worden voortgezet. Een laserbehandeling kan aangewezen zijn om een acute aanval te voorkomen of in het geval van chronisch glaucoom indien voorgenoemde behandeling ontoereikend zijn. In sommige gevallen zal men overgaan tot een heelkundige ingreep. In elk geval moet de patiŽnt zijn oogarts blijven raadplegen.

  Er bestaat geen enkele behandeling die de door glaucoom veroorzaakte schade kan herstellen. Het gezichtsverlies dat er door werd veroorzaakt is blijvend. De bestaande behandelingen kunnen de visuele toestand van de patiŽnt enkel stabiliseren op het moment dat het glaucoom wordt ontdekt. Het voorkomen van glaucoom is dus essentieel.


Osteoporose


Tuberculose - 24 maart: werelddag tegen tuberculose
Links

Nuttige adressen

FAQ